Saturday, 31 Oct 2020

Zanimljiva istorija: Postojala su samo tri Rajha

Kroz istoriju su postojala samo tri Rajha. Rajh u prevodu sa nemačkog znači “država” ili “carstvo”. Prvi rajh je bilo Sveto rimsko carstvo, ali ne za vreme drevnog Rima. Kralj Oton I Veliki je 962. godine svoju državu proglasio Svetim rimskim carstvom, a sebe carom. Carstvo je zahtevalo udruživanje drevnog Rimskog Carstva i Franačkog carstva Karla Velikog. 1806. godine, Carstvo je prestalo da postoji za vreme Napoleonovih ratova i poslednji car bio je Franjo II.

Nemačko carstvo se smatra drugim Rajhom. Osnovao ga je Oto fon Bizmark 1871. Carstvo je prestalo da postoji 1918. godine kao rezultat Novembarske revolucije.

Nakon nekog vremena, Adolf Hitler osnovao je Treći rajh 24. marta 1933.

Komentariši ovu objavu